Så ordnar du körkortet för vattenskoter

Så ordnar du körkortet för vattenskoter

Vattensporter erbjuder både fart och spänning under sommarhalvåret. Vattenskoter testas ofta några gånger under semestern och är populärt att fortsätta med. Det går snabbt att lära sig, men det är lätt att glömma att de nya regelverken numera kräver körkort för att få köra.

Vattenskotrar har ökat i och med att allt fler blir intresserade. Det ger en spänning och frihet som är svår att hitta på annat sätt eftersom vattenskotrar är snabba och färdas nära vattenytan. Tyvärr ökar antalet olyckor och de flesta som inträffar har varit svåra att förebygga då fri körning länge varit tillåten. Från och med 1 maj 2022 börjar kravet på förarbevis för vattenskoter gälla. Ett körkort innebär att alla som vill köra vattenskoter behöver gå en utbildning där regler och risker gås igenom. Det är bra att vara ute i god tid då kön för att gå en kurs kan vara lång när våren väl kommer.

Därför skapas de nya reglerna för körning

Antalet olyckor ökar varje år då allt fler kör utan att ha kunskap och erfarenhet. För de som är inblandade i olyckor kan konsekvenserna bli allvarliga. Anledningen till att just vattenskotrar anses utgöra en så stor risk är att de körs utan kunskap och når extremt höga hastigheter på vattnet. Därför begränsas körning av vattenskoter till maxhastighet och inom vissa områden. Kraven på alla förare görs för att öka kännedomen om säker körning.

Gå en kurs för att skaffa ditt förarbevis

En kurs innehåller 15 timmar praktisk och teoretisk utbildning och vid kursens slut utfärdas ett kursintyg som sedan används för att ansöka om förarbevis. Du som har avslutat en kurs och fått ett godkänt intyg kan börja köra, men för att kunna köra en hel säsong krävs ett förarbevis. Det är Transportstyrelsen som utfärdar förarbevis och det är dit du ansöker. Vid uthyrning eller utlåning av en vattenskoter ska ditt körkort visas upp och utan körkort är det inte tillåtet att köra. Kunskap om regelverket är viktigt för att inte riskera att få böter eller indraget förarbevis av polisen. Situationer som kan föranleda detta är vårdslös körning, att regelverket inte efterföljs, körning i otillåtna områden samt påverkan av alkohol eller droger. 15 år gäller för både kurs och körning av vattenskoter.